home
Weg van het denken
Deel I : De Kleine Omweg
(Gevangene van het lichaam) De trilogie Weg van het denken geeft de dialogen weer zoals deze zijn gevoerd tussen de Zoeker en Meester Negen. In drie delen beschrijft Meester Negen de processen waarmee de mens door zijn Vormers der Gedachten, zijn leermeesters, leraren, geestelijke leiders, ouders, meerderen, collega’s en anderen, gebracht wordt tot identificatie met door hen aangereikte, onderwezen of opgedrongen denkbeelden welk hun aard ook moge zijn. Hij beschrijft de mogelijkheid voor de Zoeker om te komen tot Hoger Bewustzijn door middel van de-identificatie illustreert zijn uitleg met een groot aantal figuren . Meester Negen beschrijft de wetten van bewustzijn en legt de Zoeker de werking van het indringende proces van identificatie uit. Hij maakt de Zoeker duidelijk dat elk mens, juist omdat zijn gedachten zijn gevormd, voortdurend het slachtoffer is van identificaties en hoe die hem beletten om te komen tot Hoger Bewustzijn. De mens komt daardoor steeds verder af van ‘zijn’ en leeft nog slechts vanuit ‘hebben’. Deel II : De Grote Omweg
(Gevangene van systemen) In dit deel beschrijft Meester Negen hoe de Vormers der Gedachten het denken verder knechten door de immense hoeveelheid denkbeelden, waarmee zij het bestaan in groepen en samenlevingsverbanden gereguleerd hebben. Hij gaat diep in op de verschijnselen macht, bezit, waarheid en dominante (bepalende) dimensies. Hij legt de Zoeker uit dat elk mens door zijn Vormers der Gedachten tot steeds verdergaande identificatie wordt aangezet en zo de ‘gevangene’ wordt van de groepen waarbinnen hij bestaat. Deel III : De Terugweg
(Bevrijding) In dit laatste deel gaat Meester Negen dieper in op de mogelijkheden die elk individueel mens heeft om zich van de identificaties te bevrijden en op de noodzaak daarvan in het licht van het grotere geheel van de Schepping. Hij schetst ontwikkelingsmogelijkheden om te komen tot Hoger Bewustzijn middels het proces van de-identificatie en verheldert zijn uitleg met behulp van tal van figuren.
Bestel als boek
Bestel als boek
Bestel als boek
Lees op de website
Lees op de website
Lees op de website